Ảnh hưởng bão số 9 sáng nay nhiều tuyền đường TP.Hồ Chí Minh ngập nước

0
2221
THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : MẠNH NGỌC HÙNG