Cần Xử Mạnh Tay các Loại Xe Chở Quá Tải Trọng

0
40

Lê Thành.

 

Quy định mới nhất về mức xử phạt chở hàng quá tải trọng năm 2020


Ảnh Internet (1)
Ảnh Internet (2)

1. Quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ

2. Lập biên bản vi phạm hành chính 

Xem thêm: Mức xử phạt lỗi quá tải trọng cầu, đường theo quy định mới nhất năm 2020

3. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Dịch vụ tham khảo: Tổng đài giao thông 1900.6568 – Tư vấn luật giao thông qua điện thoại

4. Về thẩm quyền xử phạt xe quá tải

5. Mức phạt lỗi xe quá tải mới nhất năm 2020

Hành vi

chở hàng vượt trọng tải theoGiấy CNKĐ

Xử phạt lái xe (Điều 24) Xử phạt chủ phương tiện (Đ30)
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Nghị định số 46/2016/NĐ-CP Nghị định 100/2019/NĐ-CP Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
Quá tải 10-30% từ 800 – 1 triệu (aK2) từ 800 – 1 triệu (aK2) Cá nhân: 2-4 triệuTổ chức: 4-8 triệu

(hK7Đ30)

Cá nhân: 2-4 triệuTổ chức: 4-8 triệu

(hK7Đ30)

Quá tải 30-40% từ 800 – 1 triệu (aK5) 3- 5 triệu(aK5)Tước 1 – 3 tháng Cá nhân: 2-4 triệuTổ chức: 4-8 triệu  (dK9Đ30) Cá nhân: 6-8 triệu

Tổ chức: 12-16 triệu

(dK9Đ30)

Quá tải 40%-50% 3- 5 triệu (K5)Tước 1 tháng 3- 5 triệu (aK5)Tước 1-3 tháng Cá nhân: 12-14 triệuTổ chức: 24-28 triệu

(dK9Đ30)

Cá nhân: 6-8 triệu

Tổ chức: 12-16 triệu

(dK9Đ30)

Quá tải 50%-60% 3- 5 triệu (K6)Tước 1 tháng 5-7 triệu (K6)Tước 1-3 tháng Cá nhân: 12-14 triệuTổ chức: 24-28 triệu

(aK10Đ30)

Cá nhân: 14-16 triệu

Tổ chức: 28-32 triệu

(aK10Đ30)

Quá tải 60-100% 5-7 triệu (K6)Tước 2 tháng 5-7 triệu (K6)Tước 1-3 tháng Cá nhân: 14 – 16 triệuTổ chức: 28 – 32 triệu Cá nhân: 14-16 triệu

Tổ chức: 28-32 triệu

(aK10Đ30)

Quá tải 100-150% 7-8 triệu (K7)Tước 03 tháng 7-8 triệu (K7)Tước 2-4 tháng Cá nhân: 16 – 18 triệuTổ chức: 32 – 36 triệu

(K11)

Cá nhân: 16-18triệu

Tổ chức: 32 – 36 triệu

(K11)

Quá tải trên 150% 7-8 triệu (K8)Tước 03 tháng 8-12 triệu (K8)Tước 3-5 tháng Cá nhân: 16 – 18 triệuTổ chức: 32 – 36 triệu

(K11)

Cá nhân: 18-20 triệu

Tổ chức: 36 – 40 triệu

(K11)