Đại lễ Phật Đản tổ chức tại huyện Mộ Đức, chùa Bửu Quang, xã Đức Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi – PHẦN 2

0
976
THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : NGUYỄN CÔNG HẢI