Đại lễ Phật Đản tổ chức tại huyện Mộ Đức, chùa Bửu Quang, xã Đức Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi – PHẦN 1

0
1092
THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : NGUYỄN CÔNG HẢI