Giảm tối thiểu 10% đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

0
760
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, đến năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc (tương đương với ba đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (tương đương khoảng 188 người); có 10% đơn vị tự chủ tài chính (ba đơn vị), giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015.

Bộ cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (tương đương ba đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 (tương đương khoảng 170 người).

Bộ cũng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập; có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính (sáu đơn vị), 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 – 2020.

Đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025 (tương đương khoảng 153 người); giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 – 2025./.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : Theo TTXVN