Kiên quyết chống lạm phát

0
156

 Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ khai mạc, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng nước ta.

Đó là nguồn động viên to lớn cho mỗi người Việt Nam, niềm tin tưởng lớn vào vận mệnh đất nước trên hành trình đổi mới, vượt qua đói nghèo, tiến lên phồn vinh. Cũng vào những ngày này, dư luận còn hết sức quan tâm tới một nội dung sẽ được trình bày trước Đại hội, đó là chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 đến 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của năm mở đầu 2011 này qua bài viết quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các tờ báo lớn đăng tải toàn văn. Trong bài viết mang tính thông điệp đầu năm gửi nhân dân cả nước, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới việc cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm nay, năm đầu thực hiện nhiệm vụ chiến lược 10 năm sắp tới mà nhiệm vụ trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giảm sức ép đến ổn định kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Chống lạm phát, ổn định kinh tế và đời sống của nhân dân lúc này là thiết thực chào mừng Đại hội XI, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, tạo đà để thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong giai đoạn quyết định của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Lạm phát năm 2010 là 11,75% và cho đến hôm nay, chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Đặt chỉ tiêu lạm phát năm 2011 còn 7% là kéo lạm phát xuống mức dưới 2 con số, hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kéo mức lạm phát xuống trong lúc quá trình hồi phục kinh tế trên thế giới diễn ra chậm chạp, đồng euro và đồng USD biến động thấp thường, vàng và nhiều hàng hoá chiến lược tăng giá; trong nước giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục tăng, lãi suất không ổn định, nhu cầu nhập siêu luôn là sức ép lớn… là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm lớn, Chính phủ đã nêu lên một số biện pháp cấp bách và then chốt. Với những giải pháp này, nếu có quyết tâm lớn thì tuy khó nhưng việc kiềm chế lạm phát có thể thực hiện được. Trong mọi bối cảnh, lạm phát sẽ trở nên nguy hiểm nếu không kiểm soát nổi, đồng tiền mất giá ngoài ý muốn, sản xuất kinh doanh đình đốn, đời sống người dân nhất là người làm công ăn lương gặp khó khăn. Để tháo gỡ, ở phạm vi vĩ mô, cần tiến hành triệt để việc giảm cầu những mặt hàng phải nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu, tiến tới cân đối xuất khẩu và nhập khẩu, cân đối tiền và hàng. Triển khai đúng hướng này, Chính phủ đã có chủ trương kiên quyết tiết kiệm chi tiêu công, thanh lý các dự án, công trình đọng vốn quá lâu và thiếu hiệu quả, sớm đưa các công trình trọng điểm vào sản xuất, coi đó là những việc làm cấp bách cùng với các giải pháp đồng bộ khác.

Góp sức cùng Chính phủ, ngay từ giờ, mỗi người cần tham gia phần mình vào nhiệm vụ kiềm chế lạm phát bằng một kế hoạch chi tiêu Tết tiết kiệm, hợp lý; kiên quyết chống hàng lậu, hàng giả, đầu cơ tích trữ, lách luật tăng giá. Không hoang mang, không vô tình tham gia vào việc đầu cơ tích trữ đẩy giá lên vào lúc này cũng là hành động thiết thực chào mừng Đại hội XI sắp đến ngày khai mạc.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BTV