MÔ HÌNH DẠY VÀ HỌC CỦA TRƯỜNG- MẦM NON NAM SÁCH& HỢP TIẾN- HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

0
1062
Đ.C CHỦ TỊCH THỊ TRẤN NAM SÁCH TẶNG HOA CHÚC MỪNG TRƯỜNG MẦM NON NAM SÁCH NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ( Ảnh Hoàng Ơn)

 

CÔ VÀ CÁC CHÁU- TRƯỜNG MẦM NON TT NAM SÁCH VUI TẾT THIẾU NHI( Ảnh Hoàng Ơn).
CÔ VÀ CÁC CHÁU MẦM NON HỢP TIẾN NAM SÁCH( Ảnh Hoàng Ơn)

 

 

 

 

 

 

 

Trường MN Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm học 2018 – 2019 là 1 năm học  rất đặc biệt, đầy ý nghĩa  của trường MNTT Nam Sách, đánh dấu một năm thực  hiện Quyết định của UBND huyện Nam Sách về việc sát nhập trường MN Hương Bưởi với trường MN TT Nam Sách thành một trường, là năm nhà trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu sát nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học đề ra, khẳng định được bước phát triển vượt bậc của nhà trường.

Trong năm học 2018-2019: Tỷ lệ huy động các cháu ra lớp mẫu giáo đạt 637/637 cháu đạt 100%; các cháu nhà trẻ 115 cháu (cộng 105 cháu nhóm trẻ t