Ông Lê Khắc Thành thay ông Ngô Văn Hiền quản lý điều hành ThờiNet.VN

9
2324
Ông Lê Khắc Thành.

Căn cứ hồ sơ đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông, ngày 01/8/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Giấy phép số 286/GP-BTTT về việc thay đổi người chịu trách nhiệm chính của ThờiNet.VN.

Ngày 03/8/2018, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã ký Quyết định số 17 QĐ/TCNS-GĐTT. Theo đó, ông Lê Khắc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm, kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Quản trị, người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp quản lý điều hành ThờiNet.VN thay ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm.

Ông Lê Khắc Thành, sinh năm 1960, là Cử nhân Quản trị kinh doanh.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BBT