Sông Dương Tử vỡ bờ, đập Tam Hiệp dưới sức ép trận lũ lụt lớn nhất 100 năm qua

0
158

Thoinet: Lê Thành – nguồn FBNC