Tập huấn cộng tác viên

0
1175

Sáng ngày 17/11/2018, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn cộng tác viên báo chí truyền thông. Lớp học do ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm và ông Kiều Mạnh Toàn, Trưởng Ban tuyển sinh đào tạo và tổ chức sự kiện chủ trì.

Tham dự lớp tập huấn là những cộng tác viên đang cộng tác với Trung tâm trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Tại lớp tập huấn, các cộng tác viên được trang bị những kiến thức về pháp luật trong hoạt động báo chí truyền thông, tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, trách nhiệm và quyền lợi của cộng tác viên, cách thức viết tin bài, chụp ảnh, …

Kết thúc lớp tập huấn, các cộng tác viên được Trung tâm cấp giấy chứng nhận và được chính thức công nhận là cộng tác viên của Trung tâm.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BTV