02/10/2022 03:10:05
KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ THỜINET.VN
Loading...

Bản tin

Bình Phước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày: 

15/08/2022

Lượt xem: 

42

NGUYỄN THỊ LOAN

Nhằm tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Theo đó, UBND tỉnh đưa ra 8 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh gồm: Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Trong đó, về hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số. Hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp các hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về hỗ trợ thông tin, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (www.business.gov.vn) các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn và thông tin đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được miễn phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (www.business.gov.vn) và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí theo quy định./.

NGUỒN;BÁO ĐẢNG CỘNG SẢN

https://dangcongsan.vn/thoi-su

 

 

 

Tin Liên Quan

Danh Mục

Tin tức mới

Tags