28/01/2022 09:54:45
KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ THỜINET.VN
Loading...

Bản tin

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ SỰ THA HÓA QUYỀN LỰC

Ngày: 

22/12/2021

Lượt xem: 

96

Tác giả: Trung tướng LƯU PHƯỚC LƯỢNG

Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Đây là những nội dung được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đặc biệt quan tâm.

Với nhiều nội dung đã có trước đóNQTW 4 khóa XI, XII thìKết luận Hội nghịTW4khóa XIII và Quy định số37-QĐ/TWvề“Những điều đảng viên không được làm” được bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta trong tình hình mới hiện nay. Qua đó, khẳng định Đảng ta kiên quyếtngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những sai phạm.

Thực tế những khuyết điểm yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua cho thấy: Có những cán bộ đảng viên khi đứng đầu tổ chức nắm giữ quyền lực trong tay, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, đặc biệt nguy hại khi tổ chức Đảng ở đó, đang yếu kém (cấp uỷ Đảng, Ban cán sự ở các Bộ, Ban, Ngành, địa phương) thì quyền lực “vô song” này trở thành tai họa cho lợi ích chính đáng của từng Đảng bộ, địa phương và cơ quan, đơn vị,…

Chủ nghĩa cá nhân với những biểu hiện vô cùng nguy hại của nó, mà lâu nay chúng ta đã hiểu.

Bác Hồ trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đã chỉ rõ nhiều biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết , không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, ngại gian khổ khó khăn, sa vào tham ô hũ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh,hám lợi, thích địa vị quyền hành,tự cao tự đại, coi thường tập thể, độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng, xa khời thực tế, mắc bệnh quan liêu,mệnh lệnh không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập tiến bộ,…

Diễn biến thực tế công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong những năm gần đây, cho thấy chủ nghĩa cá nhân đã bộc lộ những biểu hiện mới vô cùng nguy hại, rõ rệt nhất là thói ích kỷ, cơ hội,thực dụng, ham danh, hám quyền lực, tham nhũng tiêu cực,…vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân.

Ở đây cần nhận diện thật sâu sắc biểu hiện cơ hội, thường bộc lộ ở thái độ “ẩn mình”, chính kiến không rõ ràng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, “dĩ hòa vi quý”, luồn lách, nịnh bợ, kéo bè kéo cánh, cục bộ địa phương, “lợi ịch nhóm” …không có “cặp mắt tinh đời”,không dễ phát hiện vạch mặt và đấu tranh với biểu hiện tiêu cực này.

Thực dụng cũng là biểu hiện vô cùng nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nóhình thức giao tiếp củaxã hội với nhận thức, thái độ,cách hành xử để đạt lợi ích cho cá nhân. Cái nguy hiểm nhất hiện nay: “thực dụng chính trị” biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về đạo đức, lối sống, gắn với sự ham danh, hám quyền lực. Bằng mọi cách, mọi “thủ thuật” để có quyền lực,nắm quyền lực trong tay nhằm phục vụ cho mưu đồ cá nhân, gia đình, “nhóm lợi ích”: Các vụ đại án đã và đang được các cơ quan chức năng xem xét xử lý đã minh chứng rõ ràng hơn, việc chạy chức, chạy quyền để có quyền lực. Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, “thói thực dụng chính trị”.

Để chống chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa quyền lực, chúng ta phải xây dựng cho được môi trường lành mạnh, trong sáng để mọi cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện, trước hết là những người có chức -Người đứng đầu tổ chức, các địa phương, cơ quan,đơn vị,…phải xây dựng bằng được tổ chức Đảng bao gồm các cấp ủy Đảng, các ban cán sự Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Ở môi trường này, đương nhiên chủ nghĩa cá nhân không có “đất sống”, quyền lực luôn được kiểm soát và giám sát. Hiện nay theo quy định mọi tổ chức Đảng đều có quy chế lãnh đạo, quy trình ra chủ trương, nghị quyết,kể cả vấn đề cán bộ và công tác cán bộ,…và được cấp có thẩm quyền thông qua. Vì vậy, khi một tổ chức Đảng yếu kém, ở đó sẽ không còn “người lãnh đạo” chính danh để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương,… mà trở thành “bình phong” che chắn để chủ nghĩa cá nhân thông qua quyền lực không được kiểm soát và giám sát chi phối,gây tổn hại với hậu quả khôn lường về mọi mặt.

Kiểm soát quyền lực của cấp trên với tư cách là người lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra trực tiếp đối với tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp dưới phải được thực hiện nghiêm túc, trung thực và hiệu quả, đúng quy định.Việc giám sát quyền lực của quần chúng đối với các tổ chức Đảng và người đứng đầu thông qua Mặt Trận Tổ Quốc, các cơ quan dân cử, báo chí,truyền thông, công luận,…cùng nhiều hình thức khác phải được tổ chức,duy trì theo tinh thần tạo mọi điều kện để“dân biết,dân bàn,dân kiểm tra,...”.

Với các cơ quan tham mưu cho lãnh đạo cấp trên, như ủy ban kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,… Các cơ quan thực thi pháp luật,…công tác xây dựng Đảng đang được đặc biệt coi trọng, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ giải pháp mà hội nghị Trung ương Đảng lần này xác định được đồng chí Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo trong hội nghị cán bộ toàn quốc vừa qua, với sự vận dụng thật cụ thể và phù hợp. Ý nghĩa thực hiện của vấn đề này thật rõ ràng: Nhiều sai phạm đã diễn ra và kéo dài trong nhiều năm nhưng không được phát hiện, kết luận và xử lý kịp thời mặc dù không phải không được thanh tra, kiểm tra nhiều lần. Chỉ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì mới ra lẽ và được xử lý. Cái được và chưa được của các cơ quan tham mưu cho lãnh đạo như đã nêu trên cho thấy những mặt ưu và khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng ở những cơ quan tham mưu giúp việc này.

Cần phát động cuộc đấu tranh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân gắn với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó hết sức chú trọng quyền lực không được kiểm soát và giám sát sự tha hóa quyền lực. Qua đó, động viên hướng dẫn chặt chẽ quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác những sai phạm. Chống chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa quyền lực trong cán bộ đảng viên,là một bộ phận trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiệnKết luận và Quy định mà Hội nghị Trung ương lần thứ 4Khóa XIII đã xác định, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống -chính trị của chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày18tháng 12năm 2021

Theo Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY

 

Tin Liên Quan