28/01/2022 09:26:01
KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ THỜINET.VN
Loading...

Bản tin

LÃNH ĐẠO BAN BIÊN TẬP, QUẢN TRỊ

Ngày: 

17/07/2021

Lượt xem: 

408

1/ Ông Lê Khắc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm CEDC, Trưởng Ban Biên tập - Quản trị.

2/ Ông Lê Thành Tô, Trưởng Ban Nghiệp vụ truyền thông 1, Thường trực Ban Biên tập - Quản trị.

 

Tin Liên Quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này