28/01/2022 10:04:20
KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ THỜINET.VN
Loading...

Bản tin

UNESCO VINH DANH NHÀ THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG BÀ CHÚA THƠ NÔM VIỆT NAM

Ngày: 

12/01/2022

Lượt xem: 

42

Lê Thành

UNESCO VINH DANH NHÀ THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG BÀ CHÚA THƠ NÔM VIỆT NAM

 Ngày 26 -10 - 2021 tin vui từ Paris báo về cho nhân dân Việt Nam, cho Ban vận động UNESCO vinh danh Hồ Xuân Hương, Đại hội đồng UNESCO kỳ họp thứ 41 ở Paris đã ra Nghị quyết thông qua danh sách lễ kỷ niệm các Danh nhân văn hóa thế giới trong năm 2022 - 2023 theo đề nghị của Hội đồng chấp hành UNESCO trong các Quyết định công nhận Lễ kỷ niệm các Danh nhân văn hóa của các nước thành viên ở các kỳ họp lần thứ 211 và 212 của Hội đồng ở Paris trong tháng 5 - 2021.
Trong số 67 Danh nhân văn hóa ở các nước trên thế giới được UNESCO vinh danh lần này thì riêng Việt Nam có hai nhà thơ là Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu. Danh sách các Danh nhân văn hóa được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái tiếng Anh của tên nước.
Số 66: Lễ kỷ niệm 250 năm năm sinh của nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772 - 1882) (Việt Nam với sự ủng hộ của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan).
Số 67: Lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) (Việt Nam với sự ủng hộ của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan).
Được UNESCO vinh danh có nghĩa là được Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết lấy năm sinh hoặc năm mất của Danh nhân (theo bội số 50) làm năm kỷ niệm có UNESCO tham dự (với ý nghĩa quy mô toàn cầu của lễ kỷ niệm) để tưởng niệm công lao to lớn của Danh nhân đã đóng góp cho nền văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú cho nền văn hóa chung của nhân loại.
Theo quy chế, UNESCO không có qui định phong tước vị, danh hiệu hay bằng cấp gì cho Danh nhân văn hóa được vinh danh. Được Đại hội đồng UBNESCO ra Nghị quyết lấy năm sinh (năm mất) của mình làm năm quốc tế kỷ niệm để tưởng niệm công lao của mình đã đóng góp cho nền văn hóa của đất nước mình, góp phần làm phong phú cho nền văn hóa chung của nhân loại là phần thưởng tinh thần cao quý và là vinh dự to lớn cho Danh nhân, cho đất nước và cho dòng họ đã sinh ra mình.
Hồ sơ khoa học của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, do Ban vận động UNESCO vinh danh Hồ Xuân Hương đã xây dựng trong nhiều năm (từ năm 2016). Ban vận động do doanh nhân Hồ Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam là Trưởng ban, văn bản hồ sơ do Đại tá Huy Toàn – Nhà nghiên cứu văn hóa Quân đội chấp bút. Hồ sơ được tỉnh Nghệ An (quê hương của Hồ Xuân Hương) tổ chức hội thảo góp ý bổ sung, được Ủy ban quốc gia UNESCO chỉnh lý trình Chính phủ xem xét, gửi Ủy ban quốc gia UNESCO các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan ký tên ủng hộ. Sau đó được gửi trình Ban thư ký Hội đồng chấp hành UNESCO ở Paris kèm Công hàm của Chính phủ Việt Nam.
Tháng 5 – 2021, trong kỳ họp thứ 211 tại Paris, sau khi nghe Ban thư ký báo cáo việc thẩm định và dánh giá Hồ sơ khoa học của các danh nhân văn hóa các nước thành viên, Hội đồng chấp hành UNESCO đã ký các Quyết định công nhận Lễ kỷ niệm có UNESCO tham dự của các danh nhân văn hóa đạt các tiêu chuẩn của UNESCO qui đinh gồm 67 vị được sắp xếp thứ tự theo vần chữ cái tiếng Anh tên nước của các nước có danh nhân đem trình Đại hội đồng UNESCO khóa họp 41 xem xét phê chuẩn.
Ngày 25 – 10 – 2021. Đại hội đồng UNESCO khóa 41 đã ra Nghị quyết 41C biểu quyết phê chuẩn việc tổ chức Lễ kỷ niệm của các Danh nhân văn hóa của các nước thành viên theo danh sách đè nghị của Hội đồng chấp hành UNESCO kỳ họp thứ 211 trong đó có Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu - những danh nhân văn hóa đã có những công lao to lớn cống hiến cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần làm phong phú cho nền văn hóa chung của nhân loại.

TS. Phan Tử Phùng ⇒ Phó Ban vận động UNESCO Vinh danh Hồ Xuân Hương

THEO ĐS GIÁO DỤC NGÀY NAY

 

Tin Liên Quan