An Giang: Trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên

0
184

 

ThoiNet.VN

Tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi trao nguồn vốn vay khởi nghiệp cho 02 thanh niên có dự án tiềm năng với tổng số vốn hỗ trợ là 140 triệu đồng.

Ngày 03/02/2021, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã tổ chức buổi lễ trao nguồn vốn vay khởi cho 02 thanh niên có dự án khởi nghiệp tiềm năng với tổng số vốn hỗ trợ 140 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang.

Theo đó,  Dự án “Mắm chao cá mè Vinh” của bạn Trần Thị Kim Ngân (Thị xã Tân Châu) được hỗ trợ 80 triệu đồng và Dự án “Nuôi dế và chế biến thực phẩm từ dế” của bạn Trần Văn Sến (huyện Tịnh Biên) được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, giúp cho các bạn thanh niên được hỗ trợ vốn mạnh dạn và tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp. Với bạn Trần Văn Sến, đây là lần thứ 2 bạn được nhận sự hỗ trợ từ Trung tâm với mục đích mở rộng quy mô sản xuất tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong địa bàn và nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

Còn với bạn Trần Thị Kim Ngân, nguồn vốn được hỗ trợ giúp bạn vừa mở rộng quy mô sản xuất và vừa trang bị ứng dụng công nghệ vào sản xuất sản phẩm và phát triển nghề làm mắm truyền thống đã dần mai một của gia đình. Bạn Kim Ngân cho biết, hướng tới bạn sẽ đăng ký tham gia chương trình OCOP của tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương đến với khách hàng trong, ngoài tỉnh và khu vực góp phần làm phong phú thêm sản vật của địa phương.

Trong những năm qua, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp được nhiều thanh niên với nhiều dự án khởi nghiệp thành công nâng cao đời sống tinh thần và vật chất trong thanh niên góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Trọng Nhân