HỘI DN CCB HUYỆN KIM THÀNH SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ THỰC HIỆN PHỐI HỢP CÔNG TÁC

0
278
LỄ KÍ KẾT PHỐI HỢP GIỮA CCB VÀ DN CCB HUYỆN KIM THÀNH

 

Hôm nay 10 tháng 7 năm 2020, Hội DN CCB CQN huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị sơ kết Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, được sự chỉ đạo của UBND, cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội tập trung triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác xây dựng Hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ Hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiêm 6 tháng cuối năm của Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân huyện và ký kết nội dung qui chế phối hợp giữa Cựu chiến binh và Doanh nhân cựu chiến binh, Cựu quân nhân của Huyện Kim Thành.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các Đồng chí Vũ đức Thắng Phó Chủ tịch CCB tỉnh, Phía Doanh nhân CCB tỉnh, Đồng chí Phạm mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành DN CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh, Đồng chí Lê Thành Tô Chánh văn phòng Hội DN CCB tỉnh.

CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ.

Đồng chí Nguyễn khắc Vinh, Chủ tịch Hội DN CCB CQN Huyện Kim Thành báo cáo công tác thực hiện của Hội 6 tháng đầu năm 2020

Đ.C Nguyễn Khắc Vinh Chủ tịch Hội DN CCB CQN Huyện Kim Thành, Báo cáo hoạt động Hội

Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội,tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào các cuộc vận động ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và giảm nghèo ở cơ sở. Công tác xây dựng Hội vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội viên gương mẫu, công tác hoạt động tình nghĩa được chú trọng, nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động của các cấp Hội ngày chuyển biến tiến bộ. Nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên tích cực khắc phục khó khăn triển khai toàn diện các nhiệm vụ của Hội, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt, có nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực phù hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Hội, nhiều mô hình, nhiệm vụ đột phá được Hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Tập hợp, đoàn kết, giáo dục động viên hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và Cựu chiến binh, Cựu quân nhân là doanh nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân gia nhập Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân huyện Kim Thành. Tuyên truyền vận động các Doanh nhân, các Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh huyện tham gia Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Đ.C Pham Mạnh Hùng, Ủy Viên BCH Hội DN CCB Việt Nam, phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội Nghi.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, thay mặt cho Hội DN CCB tỉnh Hải dương phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghi, với tinh thần đoàn kết và thực hiện chỉ đạo của Hội DN CCB Việt nam về công tác thực hiện mô hình phối hợp giữa Cựu chiến binh và Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, Huyện Kim Thành là điển hình đầu tiên cần thiết phải triển khai và nhân rộng cho 12 Huyện, Thành phố, Thị trấn, trong thời gian tới.

Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện các nội dung, chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân nêu trong quy chế hôm nay của Hội CCB và DN CCB CQN Huyện Kim thành ký kết.

LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP GIỮA CCB VÀ DN CCB HUYỆN KIM THÀNH

 

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BT HÀ LÊ