Buôn Hồ làm theo Bác gắn với “tự soi, tự sửa”

Buôn Hồ

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đều xem việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ cho biết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá với phương châm: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính; hướng về cơ sở để giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Hiện nay, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong làm theo Bác như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển thị xã Buôn Hồ phồn vinh, hạnh phúc”. Năm 2023, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thị xã thực hiện cam kết cá nhân theo phương châm: “3 không - 3 có” là: Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ; không gây mất đoàn kết nội bộ. 3 có là: Có ý tưởng đổi mới, sáng tạo; có phong cách làm việc khoa học; có tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, có trên 90% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết (trừ những đồng chí lớn tuổi, miễn sinh hoạt). Việc cam kết và đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp  loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.
Theo đồng chí H’Blă Mlô, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Buôn Hồ, điểm nổi bật trong thời gian qua là Ban Thường vụ Thị ủy chủ trương tổ chức sinh hoạt chuyên đề học và làm theo Bác với nội dung: “Tự soi, tự sửa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã Buôn Hồ giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. “Tự soi, tự sửa” được tập trung vào 4 nội dung trọng tâm là: “Tự soi, tự sửa” trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế- xã hội; “Tự soi, tự sửa” trong việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn lực, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ cho công cuộc xây dựng thị xã; “Tự soi, tự sửa” trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng thị xã Buôn Hồ văn minh, bản sắc; “Tự soi, tự sửa” vai trò, trách nhiệm
Theo Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Y Khiêm Niê Kdăm, kết quả triển khai trong toàn Đảng bộ thị xã năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy tạo chuyển biến thực chất, mang lại hiệu quả rõ rệt. Định kỳ 6 tháng 1 lần, Thị ủy tổ chức hội nghị cán bộ toàn thị xã để cán bộ chủ chốt “tự soi, tự sửa”. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, đến nay có 25/31 đơn vị hoàn thành tổ chức sinh hoạt năm 2023 với 77 báo cáo tự kiểm điểm của cá nhân “tự soi, tự sửa” được trình bày trước các hội nghị. Yêu cầu đặt ra là thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng làm qua loa, hình thức, làm cho xong; thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, đề ra giải pháp khắc phục là yêu cầu bắt buộc.
Qua triển khai các chương trình, thực hiện các chuyên đề học và làm theo Bác, nhiều đơn vị, địa phương đã sáng tạo, chủ động xây dựng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân đáng biểu dương, nhân rộng như: “Buôn tôi ngày mới”; “Buôn tôi tự quản”; Đảng bộ xã Ea Blang triển khai mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” tại thôn Tân Hợp và “Vườn mẫu nông thôn mới'' tại thôn Quyết Thắng trong mục tiêu xây dựng xã Ea Blang sớm trở thành xã Nông thôn mới  nâng cao, giai đoạn 2020-2025; sáng kiến áp dụng phầm mềm công táctuyển quân của đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự thị xã; Đảng ủy Công ty cà phê Buôn Hồ lãnh đạo đơn vị triển khai mô hình phát triển đa dạng hóa cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, nhiều hộ đạt thu nhập bình quân
70-100 triệu đồng/người/năm được biểu dương, nhân rộng trong công ty. Cùng với đó, Công ty cà phê Buôn Hồ đầu tư trên 2 tỷ đồng sửa sang, làm mới nhiều tuyến đường nội đồng và trong khu dân cư cùng một số mô hình phát triển kinh tế như:
“Trồng lúa nước vụ hè thu”, “Trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê” đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt, thị xã Buôn Hồ hiện có một dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 526,82 ha tại xã Cư Bao cùng những mô hình mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực như mô hình: “Camera an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Phòng chống ma túy”, “Phòng chống tội phạm”, “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, “Sáng tạo trẻ”, “Vì phụ nữ nghèo”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nồi cháo tình thương”; các phong trào như: Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề “Sắc màu Hoa Đào”, cùng hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Một chủ trương rất mới được Thị ủy Buôn Hồ phát động, đó là xây dựng “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” nhằm thực hành tiết kiệm, học và làm theo Bác. Từ năm 2023, Thị ủy triển khai xây dựng sổ tiết kiệm mang tên “Búa liềm vàng”. Sổ do từng tổ chức cơ sở đảng xây dựng và quyết định sử dụng nhằm giúp đỡ hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại các buôn, tổ dân phố, được tổ chức trao vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hằng năm. Sau 9 tháng phát động, có 39/39 đồng chí Thị ủy viên đăng ký thực hiện. Trong đó mỗi đồng chí Thường trực Thị ủy thực hiện 1 sổ trị giá 5 triệu đồng; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện 1 sổ từ 2 đến 4 triệu đồng; Thị ủy viên thực hiện 1 sổ 1 triệu đồng. Đến nay, Đảng bộ thị xã đã xây dựng được 100sổ, trị giá 342 triệu đồng. Ngày 12-5- 2023, tại sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”,
Thị ủy đã tổ chức trao 12 sổ cho 12 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ 5 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, gắn kết tình đồng chí, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, thiết thực chăm lo cuộc sống đảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thị xã Buôn Hồ đã tạo thêm niềm tin, sức bật mới, là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực để Buôn Hồ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần khơi dậy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, đưa Buôn Hồ phát triển nhanh, bền vững./.

Sau đây là một số hình ảnh:

Thế Hữu - Nguyễn Văn Chiến

 

   
0 bình luận     1 lượt thích